Welkom

Welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Goes. Hier vindt u meer informatie over wat wij geloven, over onze gemeente en over de kerkdiensten in de Maranathakerk.

Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Woensdag 21 juli 2021

Met ingang van zondag 25 juli zijn in verband met het toenemend aantal besmettingen de volgende maatregelen van kracht:

  • Er worden maximaal 140 gemeenteleden uitgenodigd (excl. personeel);
  • Er wordt gewerkt met een vaste opstelling in de kerkzaal (rijen gekoppelde stoelen, waarbij tussen ‘bubbels’ 2 stoelen tussenruimte wordt gehanteerd en de kerkzaal vanaf de hoek bij het rond raam gevuld wordt);
  • Om opstopping bij binnenkomst te voorkomen weer te gaan werken met bloktijden voor ontvangst en placeren (09.30-09.40-09.50 / 16.30-16.40-16.50 uur);
  • Collecte via offerblok en QR-code;
  • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen het kerkgebouw (binnenkomst, vertrek en toiletbezoek tijdens de dienst, ook voor kinderen vanaf 13 jaar);
  • We zingen op spreekniveau
  • Gemeenteleden die om een legitieme reden een speciale plek in de kerkzaal behoeven kunnen daar vooraf, dus niet op de zondag zelf, afspraken maken met de koster;
  • Gemeenteleden en gasten dienen zich aan te melden via de kerkbezoekplanner.nl ,die al meerdere keren via mail is verstuurd; mocht dat niet lukken dat kunt u zich opgeven via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@cgk-goes.nl
  • De steward(es)s(en) wijzen uw plaats aan. We gaan er van uit dat deze aanwijzingen worden opgevolgd.
  • Bij het handhaven van de regels, krijgen de steward(es)s(en) tijdelijk, gedurende de zomervakantie (tot en met zondag 5 september) hulp van een aantal ambtsdragers.


LIVE MEEKIJKENPREEKARCHIEF

Werkt de bovenstaande video-uitzending niet, klik dan op onderstaande knop voor de audio-uitzending!

LIVE MEELUISTEREN


Dagelijks Woord


Matteus 5:43-45 (hsv)
U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.