Het wekelijkse gebedsuur

Iedere donderdagmorgen (met uitzondering van de schoolvakanties) komt de gebedskring bij elkaar. We komen bij elkaar op een gastadres volgens rooster. We beginnen om 9.30 uur met het zingen van een paar opwekkingsliederen. Daarna lezen we een stukje uit de bijbel, waarover we even doorpraten. Vervolgens gaan we bidden en danken waarbij veel onderwerpen aan de orde komen, o.a. de zieken in onze gemeente, het vele werk wat er gedaan wordt door verschillende commissies, voor de predikant en kerkenraad, maar ook voor de toestand in de wereld. We ronden dan om ongeveer 10.30 uur af en voor wie wil is er nog gelegenheid om na te praten.

Voor meer informatie: Zie ons gemeenteblad bij-Een / gemeentegids