Kring opbouw

Eén keer per maand op woensdagavond komt een groep gemeenteleden bij elkaar om een onderwerp te bespreken. Uitgangspunt voor het gesprek is meestal een hoofdstuk uit een bijbelstudie-boekje, waarbij gespreksvragen staan vermeld. Soms wordt een onderwerp voorbereid door één van de leden. De gespreksavonden vinden plaats bij iemand van de leden thuis. De inleiding wordt ook om de beurt door één van de leden verzorgd. De meeste leden zijn tussen de 30 en de 40 jaar en hebben een jong gezin. Doordat de leden in dezelfde levensfase zitten, geeft dit samenbinding en extra gespreksstof. Naast het gesprek, de Bijbelstudie en gebed is er na afloop ook ruimte voor gezelligheid. Mocht je belangstelling hebben om naar één van de avonden te komen: welkom!

Contactpersoon: Rianda Elenbaas