Tussenuit

Dit is een groep mensen in de leeftijd van ruim rond de 40 jaar. We zijn nu een clubje van ongeveer 7 personen. Wij komen één keer in de 3 a 4 weken op dinsdagavond bij elkaar bij Gerard en Albie de Wilde. Dit is volgens een rooster geregeld. Om de beurt heeft iemand de leiding over de avond. We beginnen de avond met zingen en gebed.

Daarna volgt er een bijbelstudie.  We behandelen meestal een bijbelgedeelte aan de hand van een boekje. De bedoeling is dat de bijbelstudie zo is opgebouwd dat we een stukje uit de bijbel lezen. Vervolgens geeft de inleider evt. uitleg  en leidt het gesprek naar aanleiding van een aantal vragen.

We proberen daarbij zo persoonlijk en open mogelijk te zijn naar elkaar toe. Hierdoor is een vertrouwelijke sfeer ontstaan in de loop van de tijd, waarbij dit ook kan. De toepassing van het behandelde gedeelte voor ons eigen leven wordt ook altijd erg belangrijk gevonden. We sluiten meestal af met gebed, waarbij de wereld, de kerk en ons eigen leven aan bod komen.

Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs. Voor informatie kun je terecht bij Gertjan van ‘t Spijker.