Wijksgewijs

De gemeente is in tien wijken ingedeeld. In deze wijken is er aandacht voor elkaar en samen willen we graag iets betekenen voor de buurt waarin we wonen.

Vier keer per jaar komen we bij elkaar om door te praten over de preek aan de hand van een thema. Dit seizoen denken we na over het thema ‘Discipelschap’.

Alle wijkleden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen. Ook gasten zijn van harte welkom.

Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Documenten’ nadat u bent ingelogd. Als u ons wilt bereiken dan kunt u een e-mail sturen naar wijksgewijs@cgk-goes.nl

Team Wijksgewijs.

logo_jpg