Zendingscommissie

school

 

Deputaten buitenlandse zending ondersteunen in acht verschillende gebieden in Afrika en Azië het zendingswerk van christenen daar.  Met financiële middelen maar ook met toerusting. Er wordt gewerkt in gehoorzaamheid aan de opdracht van de Here Jezus Christus zijn discipelen te onderwijzen in de boodschap van het evangelie.

Alle christelijke gereformeerde kerken helpen met een eigen zendingsproject mee in dit belangrijke werk.

Zoals veel kerken heeft ook Goes een zendingscommissie. Deze bestaat momenteel uit 6 personen. Naast de voorzitter is er een penningmeester en een secretaris. Een van de commissieleden is een afgevaardigde van de kerkenraad.

Om te voorkomen dat een ieder maar wat doet heeft deputaten aan elke zendingscommissie een gebied aangewezen waaraan we onze jaarlijkse collecten voor een groot deel besteden. Voor Goes is dat Venda.

Venda is het woongebied van de Venda’s in Zuid-Afrika’s meest noordelijke provincie Limpopo. Het grenst in het noorden aan Zimbabwe, in het oosten aan het Krugerpark. Hoofdstad is Thohoyandou (‘Kop van de olifant’). Vlak daarnaast ligt Sibasa, de vestigingsplaats van het Bible and Training Institute Iyani. Venda is in het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika helaas sterk achtergebleven in sociaaleconomisch opzicht, nadat het tijdens het apartheidsregiem als ‘thuisland’ bepaalde ‘voorrechten’ genoot. De voertaal is voornamelijk Tshivenda maar men kan met Engels uitstekend terecht.

Naast dit zendingsgebied kunnen we bij deputaten projecten en plusprojecten aanvragen, dit zijn projecten met een eenmalig karakter. Deze projecten koppelen we vaak aan een speciale actie zoals onze jaarlijkse wintermaaltijd.

Doormiddel van zendingsavonden en zendingsdiensten proberen we de gemeente te informeren over het werk in de zendingsgebieden. Deputaten zending heeft ook een eigen website waarop u veel informatie kunt vinden.

Voor meer informatie over het zendingswerk klik hier om naar de landelijke website van deputaten buitenlandse zending te gaan.

Zending@cgk-goes.nl