Wintermaaltijd 3 februari 2018

 

 

De Wintermaaltijd van 2017 hebben we bestemd voor een belangrijk project nl “Goede apparatuur”. Hiervoor is mede dank zij een grote gift ruim 1400,- euro opgehaald.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!!

En nu zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de Wintermaaltijd van 3 februari 2018

Dit keer ook geen groot project maar wel een heel bijzonder project nl CEMENT.

Tijdens een werkbezoek in november 2017 bleek dat veel kerken inmiddels beschikken over een materiaal dat onontbeerlijk is om te bouwen: stenen. Prachtige bakstenen, door gemeenteleden zelf gemaakt uit rivierklei, die volop voorhanden is in Burundi. Er worden met behulp van mallen stenen gevormd. Die worden in grote stapels bij de rivier neergezet en vervolgens wordt onder de kleistenen vuur gestookt, waardoor de stenen gebakken worden. Een proces van enkele dagen. Als de stenen zijn afgekoeld worden ze naar de bouwlocatie gebracht. Iedereen helpt mee om te sjouwen – want een vrachtwagen huren is te kostbaar. Dus wordt dat lopend gedaan of met de fiets … Er kan gebouwd worden! Dat gaan de mensen ook zelf doen.

Alleen: daarvoor is CEMENT nodig. En laat dát nu juist duur zijn. Voor een zak cement (€ 15) moet een Burundees minstens een week werken. Er zijn mensen die voor twee dagen werk € 3 vangen. Dat geld gaat natuurlijk op aan eten en drinken. Aan het gezin. Niet aan cement voor de kerk, hoe graag je daaraan ook wilt meebetalen.
Dus ook hier is onze bijdrage weer van harte welkom!!

We hopen dat we ook hier ons steentje (lees zakje cement) aan kunnen bijdragen. Graag tot 3 februari met volle pannen en lege magen!

 

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de landelijke site van de zending