Bijbelclub 0

Voor wie?
Groep 1 en 2 basisschool

Wanneer?
Tijdens zondagmiddagdienst, om de week (zie jaarplanner)

Methode
‘Vertel het maar!’

Contactpersoon clubcoördinatie:
Martijn Maas

Leiding
Katinka vd Glind, Annemarie Schenau, Rik-Jan Simons, Maartje Scherrenburg, Eva Koning, Ilse Stam, Eliza Fieret en Charlotte Baaijens.

Om de week is er tijdens de middagdienst Bijbelclub voor de kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Voor de dienst begint mag je naar de grote crèche zaal achter in de kerk komen. Daar gaan we eerst in de kring kletsen tot iedereen er is. Als het tijd is beginnen we met een gebed. Daarna kunnen we luisteren naar een Bijbelverhaal. Na het Bijbelverhaal maken we een knutselwerkje wat te maken heeft met het verhaal. De juf legt het uit en als je hulp nodig hebt, helpen de juffen je graag.

We vinden het leuk als er veel kinderen zijn, dus kom gerust een keertje kijken.