TOV

Voor wie?
Kinderen van de groepen 4 en 5 van de basisschool

Wanneer?
Vrijdagavond van 18.45 – 20.15, om de week (zie jaarplanner)

Methode
HGJB

Contactpersoon clubcoördinatie:
Cora de Hek

Clubleiding
Rianca v/d Veen

Wat doen we?
Als het bijna kwart voor zeven is komen ongeveer 25 kinderen naar de zaal achter in de kerk. Eerst gaan we in groepjes wat puzzelen of kleuren aan de tafels. Daarna zitten we in de kring om samen te zingen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Samen bedenken we voor wie we kunnen bidden. We knutselen nog wat of spelen nog een spel. Halverwege de avond is er altijd nog wat lekkers om op te eten en wat drinken voor de dorst.
En dan is het al weer tijd om naar huis te gaan.