TOV

Voor wie? 
Kinderen van de groepen 4 en 5 van de basisschool 

Wanneer? 
Vrijdagavond van 19:00 – 20:15, om de week (zie jaarplanner of Scipio app) 

Methode 
HGJB 

Contactpersoon clubcoördinatie: 
Marian Wiskerke 

Clubleiding 
Rianca v/d Veen en Linda van der Schelde 

Wat doen we? 
Als het bijna kwart voor zeven is komen ongeveer 25 kinderen naar de zaal achter in de kerk. Eerst gaan we in groepjes wat puzzelen of kleuren aan de tafels. Daarna zitten we in de kring om samen te zingen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Samen bedenken we voor wie we kunnen bidden. We knutselen nog wat of spelen nog een spel. Halverwege de avond is er altijd nog wat lekkers om op te eten en wat drinken voor de dorst. 
En dan is het al weer tijd om naar huis te gaan.