JV Kompassie

Wij zijn een jeugdvereniging van de Christelijke Gereformeerde kerk te Goes. Wij komen eens in de twee weken op zondagavond bij elkaar en bespreken dan een onderwerp aan de hand van:

– Een onderwerp uit een van de door ons te behandelen bijbelstudieboeken.
– Of een zelfgekozen onderwerp in overleg met de leiding.

We kunnen spreken over een goede opkomst: gemiddeld bezoeken er zo’n dertig mensen de JV-avonden. Het bestuur van onze jeugdvereniging wordt gevormd door eigen leden. Zij worden gekozen door de betalende leden van de vereniging. Hieronder staat kort wie welke taak heeft binnen het bestuur.

Voorzitter
Jos de Kok (tevens aanspreekpunt)

Dit was een korte impressie over de jeugdvereniging. Wanneer je 16 jaar of ouder bent en in onze gemeente zit, aarzel dan niet en kom eens langs op een zondagavond! (zie jaarplanner)