Algemeen

Wij zijn een actieve gemeente met zo’n 600 leden. Naast de zondagse erediensten worden veel activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook houden we regelmatig Wijk Thema avonden waarin we als leden van een Wijk met elkaar doorpraten over een bepaald onderdeel van het jaarthema.

We vinden het fijn als er gasten bij ons aanwezig zijn. Zij worden speciaal welkom geheten en direct bij binnenkomst ontvangen zij informatie over de dienst. Tijdens de diensten wordt er gezongen en gebeden en luisteren we naar het Woord van God. We lezen uit de Herziene Statenvertaling. De dominee legt uit wat het gelezen bijbelgedeelte betekent voor ons dagelijks leven.

Om verschillende doelen te steunen wordt er tijdens de dienst gecollecteerd. Als gast bent u uiteraard vrij om hier wel of niet aan mee te doen. U kunt uw kinderen gerust meenemen want er is een creche voor jonge kinderen.

De Generale Synode van onze kerken heeft diverse rapporten en handreikingen uitgebracht, ten aanzien van de eredienst, de vrouw in het ambt en over ‘kerk en samenleving’. Bekijk ze hier.