Visie

In 2006 is door de kerkenraad het visiestuk “De toekomst dichterbij” gepresenteerd. Dit visiestuk had betrekking op de periode 2006 – 2010. Nu deze periode is verstreken is door de kerkenraad besloten een nieuw visiestuk op te stellen, ook voor een periode van 5 jaar.

Dit visiestuk (‘Zien’ – visie 2011 – 2015) is een aanzet voor het beleid van de komende jaren, beleid waarmee we beogen gemeente te zijn naar het beeld van Christus. Ontwikkelen van visie en beleid doen we daarom ziende op Christus die ons tot verlosser en voorbeeld is. We zien daarin naar elkaar, we hebben oog voor elkaars eigenheid, elkaars talenten en elkaars vreugde en verdriet. We zien ook naar de wereld om ons heen. Christus wil een redder zijn voor iedereen en wil ons inzetten als zijn lichtdragers.

Om te komen tot een visie op hoofdlijnen is eerst gekeken naar het kenmerkende van onze gemeente. We noemen dat de karakterschets van de gemeente. Vervolgens hebben we gekeken welke ontwikkelingen er op dit moment zowel intern als extern aan de orde zijn. Dat zijn ontwikkelingen die, naar onze inschatting, gevolgen hebben of moeten hebben voor de toekomst van de gemeente. We noemen dat de omgevingsfactoren.

Tot slot hebben we vanuit de karakterschets en de omgevingsfactoren geprobeerd een visie op hoofdlijnen te formuleren.

Download het visiestuk ‘Zien’ hier.