Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Voor leden

Voor gasten

Voor leden

Helaas ontkomen we er als gemeente niet aan om ingrijpende maatregelen te nemen als gevolg van het corona-virus.

• In verband met de aangescherpte maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen we tot 1 juni niet meer als gemeente samenkomen. Alle kerkdiensten zijn via internet te beluisteren en voorlopig wordt het preekrooster aangehouden. Klik hier voor de live-uitzending.

• Alle activiteiten (clubs, verenigingen, koren, inloopmiddag etc) zullen voorlopig, tot eind maart, niet doorgaan.

• De kennismakingsbezoeken van onze predikant liggen nu ook even stil, evenals de bezoeken in de ouderenwijk.

• Om onze eenheid met elkaar te blijven beleven, zal er op elke doordeweekse avond een avondgebed worden uitgezonden om 20:30 uur, die live wordt uitgezonden en via kerkdienstgemist.nl terug te luisteren is. Voorbeden kunt u doorgeven aan onze predikant of aan uw wijkouderling.

• De viering van het Heilig Avondmaal op 10 mei zal niet doorgaan. We hopen en bidden dat dit op DV 14 juni wel zal kunnen.

• De gemeentevergadering van 19 mei komt te vervallen. De stukken zullen binnenkort per mail worden verstuurd en u krijgt dan de gelegenheid om per mail eventuele vragen te stellen. Deze worden verzameld en in een rondzendbrief beantwoord, zodat iedereen de vragen en antwoorden kan lezen.

• Helaas zal ook de belijdenisdienst op korte termijn niet door kunnen gaan. We hopen deze feestelijke en bemoedigende dienst in juli alsnog te kunnen houden.

• De kerkenraad zal voorlopig telefonisch vergaderen en er worden allerlei initiatieven genomen om zo goed mogelijk met elkaar mee te kunnen blijven leven. Zie verder de brief die gisteren via mail is verstuurd.

Al deze maatregelen hebben dus een flinke impact op ons gemeentelijk leven en op onze erediensten. We hopen dat deze maatregelen van korte duur zijn en we roepen u op om de situatie rond het coronavirus in gebed bij de Heere te brengen.

Mocht u / jij vragen hebben of als er iets niet duidelijk is, neem dan contact op met de wijkouderling of wijkdiaken. Ook de scriba is bereikbaar via scriba@cgk-goes.nl of 06- 28925187.

Voor gasten

Helaas ontkomen we er als gemeente niet aan om ingrijpende maatregelen te nemen als gevolg van het corona-virus. In verband met de aangescherpte maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen we tot 1 juni niet meer als gemeente samenkomen. De kerkdiensten zijn thuis online voor iedereen te volgen, ook voor gasten. Klik hier voor de live-uitzending, die zondags plaatsvindt om 10.00 uur en om 17.00 uur.