Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Geliefde broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes,

In de persconferentie van vanavond is duidelijk geworden dat we opnieuw in lockdown gaan. Helaas kunnen we als gemeente niet samenkomen en de diensten zullen online gevolgd moeten worden. We begrijpen dat de maatregelen die in de persconferentie zijn genoemd opnieuw een flinke impact hebben op iedereen.

In geestelijk en pastoraal opzicht hebben deze maatregelen eveneens consequenties. Ons gebed is dan ook dat we omzien naar elkaar, dat we toch wegen vinden om elkaar te bemoedigen en vast te houden.

Ondanks alles willen we als kerkenraad wijzen op de Here Jezus Christus, de Immanuel, God-met-ons. Het kind in de kribbe die onze Verlosser is. Hij kwam bij ons, heel gewoon…om ons te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Juist in deze adventstijd, een tijd van verwachting, mogen we daar bij stil staan.

Als er nou wat is of je hebt behoefte aan een gesprek, bel dan gewoon je wijk-ouderling of diaken. Of bel met de jeugdouderling of missionaire ouderling. Schroom niet, maar neem contact met ons op. We zijn er voor.

Ondanks alles: een goede zondag toegewenst en alvast een gezegend Kerstfeest.

Met hartelijke groet,
Hans de Kok, scriba

NB: De kerstattenties voor de vluchtelingen kunnen tot maandag (20 dec.)  18:00 uur afgeleverd worden bij: fam. Koppejan