Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Geliefde broeders en zusters, jongelui,

Na de persconferentie van het kabinet, afgelopen dinsdag, zullen we als gemeente opnieuw onszelf beperkingen op moeten leggen. Dat houdt in dat de volgende maatregelen met ingang van komende zondag 7 november van kracht zijn:

 • Allereerst geldt: bij klachten, laat je testen en blijf thuis.
 • Het mondkapje is weer verplicht, dus graag een mondkapje op als je binnenkomt en doe deze pas af als je op je plaats zit. Gebruik het mondkapje bij alle verplaatsingen. (toiletbezoek etc.)
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren en houdt onderling 1,5 meter afstand
 • Bezoeken van de erediensten gaat weer op alfabet. Om het niet te ingewikkeld te maken zijn komende zondagochtend gemeenteleden welkom waarvan de achternaam begint met A-K. In de middagdienst worden dan de leden met achternaam beginnend met L-Z verwacht. Volgende week dan precies andersom: voor de ochtenddienst L-Z en de middagdienst A-K. Er wordt geen registratie bijgehouden.
 • De looproute is weer: via de linker ingang naar binnen; jassen en dassen graag meenemen naar je zitplaats en de uitgang via de voordeur. Volg s.v.p. de aanwijzingen op.
 • De stoelen staan in rijen, houdt onderling 1,5 meter afstand. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten. Volg s.v.p. de aanwijzingen van de dienstdoende steward(s)(essen) op.
 • Collecteren gebeurd via het offerblok en via de QR code op de beamer.
 • De postmappen laten we voor nu nog staan, maar geef elkaar de ruimte; wacht even op elkaar en houdt ook daar 1,5 meter afstand
 • Voorlopig gaan de clubs, de bijbelclubs, de crèche en de catechisaties door.
 • De WTA’s kunnen fysiek doorgaan, maar die beslissing laten we graag aan de wijken. In de week dat de WTA’s worden gehouden komt er ook een digitale Wijkthema avond, maar het is ook belangrijk elkaar fysiek te kunnen ontmoeten; dus graag even in de wijk onderling afstemmen.
 • Het koffiedrinken na de ochtenddienst komt tot nader order te vervallen
 • De verkiezing van een diaken kan na de ochtenddienst van 7 november geen doorgang vinden. Dat zal toch weer schriftelijk moeten. Afgelopen dagen bent u via mail geïnformeerd. Let er op dat de uiterste inzenddatum al volgende week zondag 14 november is!
 • Op 21 november hopen we het avondmaal te vieren. Dat kan nu niet aan tafel, zoals we hadden gehoopt, maar dit doen we zoals de vorige keren.

Met een hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Hans de Kok, scriba