Live meeluisteren

Wilt u een kerkdienst live meeluisteren? Klik dan op de onderstaande knop:

Dit werkt alleen als er op dat moment een kerkdienst gehouden wordt. Zie het preekrooster voor data en tijdstippen.